MÜÜGITINGIMUSED

Üldtingimused
1. Käesolevad müügitingimused kehtivad funkyshine.ee klientide (edaspidi Klient) ja e-poe funkyshine.ee (edaspidi E-pood) omanikfirma SMARTSTART OÜ (edaspidi Müüja) vahel E-poest ostetavate toodete (edaspidi Kaup) puhul tekkivate õigussuhete kohta.
2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Euroopa Liidu õigusaktidest ning E-poe müügitingimustes kokkulepitust.
3. Müügitingimused (edaspidi ka Müügileping) jõustuvad vahetult pärast Kliendi makse laekumist E-poe pangakontole.

Hinnad
 1. Käesolevas E-poes olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu. Hindades ei ole arvestatud transpordikulusid. Transpordikulud lisanduvad tootehinnale vastavalt Kliendi eelistustele ja valikutele.
 2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.

Tellimuste vormistamine
 1. Valige välja sobilikud tooted ning lisage need ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks sisenege ostukorvi.
 3. Täitke ära isikuandmed ning valige endale meelepärane transpordi- ja makseviis.
 4. Kinnitage tellimus ning suunduge maksma.

Kaupade transport
 1. Pärast müügitingimuste jõustumist komplekteerib E-pood tellimuse vastavalt tooteinfos sätestatud ajaraamile ning annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikafirmale.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad müügilepingu jõustumise hetkest.
 3. Antud e-poes saadaolevad transpordimeetodid on esitletud ja välja toodud iga ostuprotsessi käigus. Endale sobiva transpordimeetodi saab klient valida ostuprotsessi lõpus. Transpordimeetodeid, mida ostuprotsessi lõpuks e-poe poolt pakutud või esitletud ei ole, ei ole paraku võimalik kliendil valida. Ostuprotsess ja ost loetakse lõppenuks alles siis, kui kliendi poolt on valitud või sisestatud nii soovitav transpordimeetod kui ka transpordiks vajalikud isikuandmed, sealhulgas telefoninumber (mida kasutatakse ühekordselt, ainult konkreetse tellimuse täitmiseks ning ei jagata teadlikult ja tahtlikult ühelegi kolmandale osapoolele).

Kaupade tagastamine
 1. E-poest ostetud kaupadele kehtib füüsilisest isikust tarbijale 14-päevane tagastusõigus.
 2. Tagastatav toode peab olema komplektne, s.t. samal kujul ja samas formaadis nagu toote kättesaamise hetkel.
 3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist esitama vastavasisulise taganemisavalduse e-posti aadressile info@funkyshine.ee.
 4. Taganemisavalduse võib Klient koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana või kasutada selleks erinevaid internetis leitavaid ankeedivorme.
 5. Pärast taganemisavalduse esitamist tuleb Kaup Kliendil müüjale, s.t. e-poele, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, tagastada.
 6. Toote saatmiskulud tuleb tagastamise juhtumil kanda Kliendil.
 7. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijale lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.
 8. Lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab esimese kuue kuu jooksul pärast asja üleandmisest ostjale kõik asja parandamise või asja asendamisega seotud kulud müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
 9. Kõikidel muudel juhtudel on Klient kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad kulud.

Vääramatu jõud
 1. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud vääramatust jõust.
 2. E-pood ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

Pretensioonide esitamise kord
 • Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
 • E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
 • Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.
 • Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab E-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust 14 päeva jooksul pärast pretensiooni kättesaamist. Vastus tarbijale saadetakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

 • Isikuandmete kaitse
 • Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega.
 • Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ja transpordi ning makse korraldamiseks.
 • Transpordi ja makse korraldamise huvides edastab Veebipood vajaminevad andmed vastavatele ettevõtetele.
 • E-pood järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest.
 • Autorikaitse
  1. Kõik intellektuaalne vara Müüja E-poes ja sotsiaalmeedia kanalites on Müüja omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
  2. Intellektuaalse omandi kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.
  Erimeelsuste ja vaidluste lahendamine
 • Kliendi ja E-poe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 • Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule.